Jdi na obsah Jdi na menu
 


PSÍ MODLITBA

 PSÍ MOTLITBA p1110123-5.jpgI.
 Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych mezi ranami lízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ.

Mluv se mnou často. Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu když zaslechnu tvoje kroky.

Když je chladno a mokro, prosím nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádny domov, raději bych Tě následoval přes led a sníh, než odpočívat na nejměkčím polštáři v nejteplejším domově na světě, protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já Ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy, chodit vedle Tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč. Raději mne drž jemně ve svých rukou a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější ve Tvých rukou.

Psí motlitba II. 

Můj pane,  

říká se, že jsem nejlepší přítel člověka. To je pravda. 
Dělám pro Tebe všechno, co mohu a co umím. 
Uctívám Tě jako Boha. V mých očích můžeš číst důvěru a lásku. 
Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ. 
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Tvůj dům, 
vodím nevidomé, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, 
tahám sáně, pomáhám dopadnout zločince, 
bavím lidi v manéžích cirkusů, snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích pro Tvé zdraví. 
Milionkrát vrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za Tvou péči, 
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost. 
Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti. 
Prosím Tě, pane, abys ani Ty mne neopouštěl 
a nechal mne u sebe dožít ten můj psí život. 
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.